Lög um kirkjugarða, greftrun og líkbrennslu nr. 36 frá 1993