Kirkjugarðaráð

Í lögum um kirkjugarða er gerð góð grein fyrir lögbundnum verkefnum kirkjugarða. Samkvæmt þeim er kirkjunni falið að stýra þessum málaflokki þó verkefnin séu ekki beinlínis tengd trúmálum. Innanríkisráðuneytið er fagráðuneyti kirkjugarða en biskup, kirkjugarðaráð, prófastar, prestar, sóknarnefndir og starfsmenn kirkjugarða sjá um stjórnun og framkvæmd verkefna.

Í kirkjugarðaráði sitja lögum samkvæmt fimm fulltrúar, en þeir eru: Ragnhildur Benedikstdóttir fyrrverandi skrifstofustjóri Biskupsstofu, fulltrúi biskups og formaður ráðsins; Kristín Huld Sigurðardóttir forstöðumaður Minjastofnunar Íslands, ritari ráðsins; Valtýr Valtýsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga; Þórsteinn Ragnarsson forstjóri KGRP tilnefndur af Kirkjugarðasambandi Íslands; Smári Sigurðsson framkvæmdastjóri Kirkjugarða Akureyrar tilnefndur af Kirkjuþingi. Framkvæmdastjóri ráðsins er Guðmundur Rafn Sigurðsson landslagsarkitekt, en á vegum ráðsins starfar einnig Sigurgeir Skúlason landfræðingur og kortagerðarmaður. Sér hann m.a. um uppmælingu og stærðarútreikninga kirkjugarða vegna gjaldalíkans auk þess að vinna að gerð lóðarblaða uppdrátta og legstaðaskráa fyrir kirkjugarða.

Kirkjugarðaráð hefur yfirumsjón með kirkjugörðum landsins. Hlutverk ráðsins er:
  1. Samþykkja upptöku nýs kirkjugarðs eða stækkun gamals.
  2. Veita leiðsögn við skipulag, viðhald og lagfæringar kirkjugarða.
  3. Aðstoða við gerð verk- og kostnaðaráætlana vegna framkvæmda í kirkjugörðum.
  4. Leiðbeina við gerð uppdrátta og legstaðaskráa.
  5. Ákveða framlag til einstakra kirkjugarðagarða sem byggir á úthlutunarreglum gjaldalíkans kirkjugarða sem unnið var af Kirkjugarðasambandi Íslands og samþykkt af Kirkjugarðaráði
  6. Úthluta styrkjum úr Kirkjugarðasjóði.
  7. Úrskurða í einstaka málum.

Kirkjugarðaráð ræður framkvæmdastjóra og setur honum erindisbréf. Aðsetur Kirkjugarðaráðs og framkvæmdastjóra þess er á Biskupsstof Laugavegi 31 í Reykjavík.

Ráðið fundaðar yfirleitt einu sinni í mánuði þ.e. annan mánudag hvers mánaðar nema í júli en þá er sumarleyfi